DAN duikopleidingen

BASIC LIFE SUPPORT


De Basic Life Support (BLS) cursus is een beginnersopleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.


BLS bestaat uit meerdere eerste hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen).


Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen.

OXYGEN PROVIDER


Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duikpubliek (en gekwalificeerde niet-duikers) te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.Onderdelen die aanbod komen zijn: Het mechanisme van duikverwondingen, hoe je een duikverwonding herkent, de voordelen van zuurstof, hoe je zuurstof moet gebruiken om onmiddellijke en effectieve eerste hulp te bieden en hoe je moet communiceren met de medische hulpdiensten en DAN.


ADVANCED OXYGEN PROVIDER

Deze cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderde cursus en is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV100) en/of de AmbuBallon (BMV).

 


Het DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries provider ("DAN Advanced Oxygen Provider") programma is ontworpen om de vaardigheden en kennis te onderwijzen die nodig zijn voor het levensreddend handelen en te reanimeren met reanimatie technieken om een duiker die niet ademt te helpen. De cursus is in twee delen onderverdeeld: Het gebruik van de Manually Triggered Ventilator (MTV, ook bekend als reanimatie overdrukventiel) en het gebruik van de AmbuBallon (BVM)


MEDICAL OXYGEN REBREATHER


De DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R) Training Module is een aanvullende trainingsmodule voor mensen die de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus met succes hebben afgerond binnen de afgelopen 12 maanden.


DAN Oxygen Providers worden getraind om die duikverwondingen te herkennen waarbij een MO2R systeem een effectieve methode kan zijn om eerstehulp met zuurstof te leveren, hoe het systeem in elkaar te zetten en eerste hulp met zuurstof te leveren met behulp van een MO2R.

Het MO2R Systeem is nuttig voor een ademende, gewonde duiker die bij bewustzijn is wanneer er sprake is van een grote afstand tot de dichtstbijzijnde medische faciliteit of vertraging tot het volgende niveau van noodhulp.

Een MO2R is ontworpen om gedurende maximaal acht uur een hoge concentratie zuurstof te leveren.


AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILATOR


Deze cursus, DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving, is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en niet-duik-) publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een plotselinge hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van een Automatische Externe Defibrillator terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.Deze cursus is bedoeld om het algemene duik- (en niet-duik-)publiek te trainen en op te leiden in de technieken van het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij slachtoffers van een hartstilstand. Bovendien geeft deze cursus een herhaling van de Levensreddend Handelen technieken. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te breiden.

HAZARDOUS MARINE LIFE INJURIES


Deze cursus leert duikers potentieel gevaarlijk zeeleven te identificeren en ervan uit de buurt te blijven.

De cursus is voorziet in eerste hulp technieken om deze verwondingen te verzachten en het slachtoffer te verlichten in pijn.


Je leert welk onderwaterleven giftig kan zijn en je hiervoor eerste hulp kan toedienen.


Hoe vermijd je verwondingen door zeeleven?

Wat is zeevoedsel vergiftiging?


Je zal volgende skills ontwikkelen, shock management, behandeling van giftige steken, controleren van externe bloedingen, drukimmobilisatie techniek, ernstige allergische reacties,  het maken van een emergency assistentie plan.NEUROLOGICAL ASSESSMENT

AQUATIC EMERGENCIES

DIVING FIRST RESPONDER


De DAN On-site Neurological Assessment for Divers cursus traint DAN Oxygen Providers in het uitvoeren van een neurologisch basisonderzoek bij een mogelijk gewonde duiker.


De informatie verkregen tijdens deze beoordeling zal je in staat stellen de hoogdringendheid van een duiknoodgeval te beoordelen, afhankelijk van de symptomen gemeld door duikers die ter plaatse zijn. Als er een probleem is, kan je de gewonde duiker overtuigen van de nood aan een eerste hulp behandeling zoals toediening van zuurstof, die bijdraagt aan het verdwijnen van de symptomen.

 Deze cursus, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een oplediding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtsbijzinde kliniek organiseert.


Het doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van een onderdompelingsincident (bijna-verdrinking).


 DAN biedt verscheidene duikgerichte Eerste Hulp trainingsprogramma’s aan. Omdat deze cursussen vaak afzonderlijk aangeboden worden, is er sprake van een herhaling van bepaalde informatie en vaardigheden.


De Diving Emergency Management Provider en de Diving First Responder Cursus maken het mogelijk voor DAN instructeurs om een geïntegreerde cursus aan te bieden die duikers in staat stelt om de informatie en vaardigheden van de DAN trainingsprogramma’s te leren, waarbij sprake is van een behoorlijke tijdsbesparing maar waarbij geen enkele vaardigheid wordt weggelaten.

Waar de Diving Emergency Management Provider cursus de Oxygen, AED en HMLI cursus combineert, omvat de DAN Diving First Responder cursus ook de vaardigheden en kennis van de Advanced Oxygen Provider cursus

  info@timetodive.be                                                                  TIME TO DIVE                                                                                              www.TIMETODIVE.be

DAN OPLEIDINGEN